Wonderen in Duitsland o.a. genezingen van Tinnitus.

Wonderen in Duitsland

Tijdens een profetische conferentie in Duitsland (2017) zagen we tientallen wonderen van genezing, niet alleen tijdens de bijeenkomsten maar ook op straat. Dove oren gingen open, allerlei pijnen verdwenen, één vrouw ging helemaal door het lint toen ze bemerkte dat haar knieën weer goed waren, ze bleef maar roepen dat ze genezen was en liet zich steeds weer op haar knieën vallen. De geplande operatie was niet meer nodig. Een man werd, na gebed, genezen van Tinnitus, hij bracht de andere dag zijn vriend mee, met eenzelfde probleem wat na gebed ook verdween.

Een student van Bijbelschool C7 getuigde op straat dat God ook voeten groter kan maken. Een moeder en dochter die dit hoorden reageerden meteen positief, ze wisten dat ze beiden ongelijke voeten hadden en wilden daar wel gebed voor. Ze deden op straat hun schoenen uit en gingen met hun hielen tegen een stoeprand aan staan, zo werd het verschil duidelijk zichtbaar. De student bad voor hen, maar er gebeurde niets. Aan mij werd gevraagd of ik ook zou willen bidden. Dat deed ik en meteen werd de voet van de moeder en daarna ook de voet van de dochter groter. Het was voor mij de eerste keer dat ik dit soort wonder op straat zag gebeuren.

Wim Kok