In de Media

Nieuw boek over genezing

sas-1463182000Genezing is een hot issue in de kerk. Als jij graag dieper wilt nadenken over dit thema, is dit boek iets voor jou. Het boek bevat een schat aan praktische kennis over de genezingen in de evangeliën en verbindt die kennis met hedendaagse vragen rondom dit thema.

Vragen die aan bod komen zijn: Welke massagenezingen deed Jezus en waarom genas Hij op sabbat telkens slechts één persoon? Waarom staan bepaalde genezingen niet in alle evangeliën vermeld? Is het geloof van de zieke belangrijk voor het ontvangen van genezing? Wat is het doel van al die genezingen die Jezus doet? Valt er iets te zeggen vanuit de Bijbel over de relatie tussen ziekte en zonde? Ook gaan de auteurs Wim Kok en Raymond Hausoul in op de vragen welke zegen en strijd Jezus en de discipelen ervoeren in het brengen van genezing.

Een rode draad in dit lijvige boek vormt het uitzicht dat de genezingen bieden op de rijkdom van de toekomstige nieuwe hemel en aarde, Gods nieuwe schepping. De auteurs zoeken zo een weg naar een nieuwe, verantwoorde manier van denken over genezing.

Jezus geneest  is een studieboek dat in de studeerkamer van geen enkele predikant of voorganger zou mogen ontbreken!

Te bestellen bij: Gideon

Recensies door:

Ds. Jenno Sijtsma

Site: Bidden is een weg

Filip de Cavel coördinator Evangelische Christengemeenten Vlaanderen

 

 

Interview Wim Kok Radio 2 Vlaams Brabant 07-12-2011
Wim Kok 7-12-11 Radio 2 vlb
Link naar artikel op CIP van 28-01-2013

Link naar artikel op CIP van 04–04-2013

Link naar artikel van Trouw van 22-02-2010