Gezwel verdwijnt. Audicien bevestigd genezing doof oor.

Wonderen in Nederland

Helemaal overstuur was ze, die Nederlandse vrouw die, na gebed tijdens een zondagsdienst, haar kankergezwel niet meer kon vinden (2016).

Tijdens een onderwijs sessie over bevrijding (2017) stond een vrouw op, deed haar gehoorapparaat uit en zei: “U moet die dove geest bij mij uitdrijven.” Ik stak mijn vingers in haar oren en gebood rustig de dove geest uit te gaan. De vrouw begon te stralen en vertelde dat ze alles weer goed kon horen. Een paar dagen later heeft ze dit laten controleren door een audicien. Haar slechte oor is zoveel verbeterd dat ze geen gehoorapparaat meer nodig heeft. Maar ook haar goede oor bleek vooruit te zijn gegaan. Het is zelfs zo dat zij nu oordopjes nodig heeft omdat ze geluiden vaak als te luid ervaart. De audicien gaf aan dit niet te kunnen verklaren.

 

Wim Kok