Eredienst: E.G. De Bazuin

U bent van harte welkom om deze eredienst mee te maken.
Wim Kok zal daar spreken over een thema uit de bijbel.
Aan het eind zal er gelegenheid zijn voor persoonlijk gebed.
Indien u genezing nodig hebt kunt u daarvoor handoplegging ontvangen.
Ook met u kan er een wonder gebeuren!

Allen welkom! Inkom vrij!