En verlamden werden genezen

Begin januari 2012, ik ben met onze bijbelschoolstudenten in een buitenwijk van Kathmandu, Nepal, een plaats waar ik vier jaar geleden ook was. De predikant verwelkomt mij en herinnerd mij aan het feit dat bij mijn vorig bezoek er twee verlamden genezen werden, waardoor twee Hindoe families tot geloof in Christus gekomen waren. De mensen weten het nog goed en hebben nu een vrouw meegebracht met een verlamd onderbeen, ze wordt even later op het podium gebracht. Ik leg mijn hand op het onderbeen en zeg rustig: wat ik heb geef ik u, in de naam van Jezus sta op en wandel! Ik trek haar overeind en meteen is alles ok, ze loopt heen en weer en stapt zelfstandig het podium af. Haar stok en begeleiders heeft ze niet meer nodig!
Eind Januari 2012, we zijn in centraal India, er wordt een man binnengebracht die halfzijdig verlamd is. Een van de studenten legt hem de handen op en meteen wordt deze man volledig genezen en kan hij alles weer doen. De man heeft tranen in zijn ogen en de mensen die het zien beginnen te juichen.
Vijftien april 2012, we zijn in Groningen voor twee genezingsdiensten. Een man met een verlamde hand komt voor  gebed bij een student. Ze bid voor hem en onmiddellijk gebeurt er een wonder en kan hij dingen doen die hij daarvoor niet kon. Ook een vrouw die in een rolstoel zit, ontvangt die dienst volledige genezing.

Wim Kok