Wonderlijke gebeurtenissen in Cuba

Begin 2018 ben ik, samen met Bijbelschool C7, een korte periode in Cuba geweest.

We hebben daar bijzondere getuigenissen gehoord over wonderlijke gebeurtenissen die gelovigen daar meemaken:
Veel getuigenissen van genezingen, o.a. van kanker met als gevolg radicale bekeringen tot Jezus Christus.
Een kindje dat na gebed terug gekomen is uit de dood.
Engelenverschijningen die eind vorig jaar (2017) 3 uur lang te zien waren door voorgangers, gelovigen en ongelovigen.
Er was grote openheid onder de mensen voor ons gebed met als gevolg verschillende bijzondere genezingen die voor onze ogen gebeurden.
Al met al voor ons een bemoedigende reis.

Wim Kok