Aan de pers en wetenschap

Wij vragen de medische wetenschap dringend om de mogelijkheid van genezingswonderen niet langer uit te sluiten.

Wij vragen de pers sereen om te gaan met mensen die mogelijk genezen zijn door gebed. Immers, het belachelijk maken van mensen die een genezingswonder ervaren hebben werkt contraproductief om wonderen wetenschappelijk te laten onderzoeken. Het is onze ervaring dat mensen dikwijls geweigerd hebben hun getuigenis over genezing naar buiten te brengen. Hoe concreter het wonder, hoe meer men de publiciteit schuwt.